Ogłoszenia dotyczące witryny

Logowanie do systemu nauczania zdalnego

Logowanie do systemu nauczania zdalnego

Napisane przez: Administracja Użytkownik ( )
Number of replies: 0

Każdy Student loguje się własnym numer indeksu. Po pierwszym zalogowaniu zmieniamy hasło.