Test składa się z 50 pytań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Czas trwania testu 60 min. Odpowiedzi sekwencyjne, tzn. nie można wielokrotnie wracać do raz przeczytanego zadania.  Uwaga!!! Trzeba zatwierdzić test przed upływem czasu, ponieważ próby nie są zapisywane automatycznie. 

Warunki i ocena:

bardzo dobry (5,0) - 90-100%

ponad dobry (4,5) - 80-89%

dobry (4,0) - 70-79%

dość dobry (3,5) - 60-69%

dostateczny (3,0) - 50-59%

niedostateczny (2,0) - poniżej 50%